CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ Tháng 7/2020, Jzo Boutique sẽ bắt đầu Chương trình Thẻ Thành Viên dành cho những Khách Hàng thân thiết. Chương trình áp dụng đối với mọi đối tượng khách hàng đã mua hàng tại Jzo Boutique

1. Jzo Membership là gì?

Jzo Membership là chương trình Khách hàng Thân Thiết, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biệt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Jzo Boutique. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại.

 

2. Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết Jzo Boutique?

- Bạn sẽ trở thành khách hàng thân thiết Jzo Boutique ngay khi phát sinh đơn hàng đầu tiên và để lại số điện thoại

- Bạn có thể cung cấp một số thông tin khác để hưởng đầy đủ các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết : Ngày sinh, Địa chỉ.

 

3. Cách thức xếp hạng thành viên

Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu thăng hạng.

 

Hạng Đồng: Tổng chi tiêu < 1.500.000đ

Hạng Bạc: Tổng chi tiêu từ 1.500.000đ đến dưới 3.000.000đ

Hạng Vàng: Tổng chi tiêu từ 3.000.000đ đến dưới 5.000.000đ

Hạng Kim Cương: Tổng chi tiêu trên 5.000.000đ

 

* Nếu sau 12 tháng thăng hạng, thành viên không phát sinh hóa đơn trên 500.000đ, cấp độ thành viên sẽ bị điều chỉnh giảm 1 bậc hạng

 

Ví dụ:

Ngày 01/01/2020, bạn đạt tổng chi tiêu 3.000.000đ và thăng hạng Vàng. Trong 12 tháng sau đó, tổng chi tiêu mua hàng tại Jzo Boutique là 300.000đ. Ngày 01/01/2021, bạn được xếp hạng lại là thành viên Bạc.

 

4. Quyền lợi của khách hàng thân thiết Jzo Boutique:

Thành viên Đồng:

- Hưởng các ưu đãi theo chương trình chung

- Giảm 10% cho đơn hàng trong tháng sinh nhật của Bạn (Cho hàng nguyên giá)

Thành viên Bạc:

- Hưởng các ưu đãi theo chương trình chung

- Giảm 10% cho đơn hàng trong tháng sinh nhật của Bạn (Cho hàng nguyên giá)

- Giảm 5% đơn hàng (cho hàng nguyên giá)

- Hưởng các chương trình ưu đã riêng cho khách hàng thân thiết:

+ Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên theo từng thời điểm.

+ Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới tại Jzo Boutique

Thành viên Vàng:

- Hưởng các ưu đãi theo chương trình chung

- Giảm 10% cho đơn hàng trong tháng sinh nhật của Bạn (Cho hàng nguyên giá)

- Giảm 7% đơn hàng (Cho hàng nguyên giá)

- Hưởng các chương trình ưu đã riêng cho khách hàng thân thiết:

+ Được hưởng Chương trình ưu đãi đặc biệt dịp sale

+ Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên theo từng thời điểm.

+ Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới tại Jzo Boutique

Thành viên Kim Cương:

- Hưởng các ưu đãi theo chương trình chung

- Giảm 15% cho đơn hàng trong tháng sinh nhật của Bạn (Cho hàng nguyên giá)

- Giảm 10% đơn hàng ( Cho hàng nguyên giá)

- Hưởng các chương trình ưu đã riêng cho khách hàng thân thiết:

+ Được hưởng Chương trình ưu đãi đặc biệt dịp sale

+ Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên theo từng thời điểm.

+ Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới tại Jzo Boutique

- Nhận quà tặng vào các dịp lễ

Lưu ý: Ưu đãi Giảm giá cho Chương trình khách hàng thân thiết không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đã khác.

 

5. Vì sao tôi được xếp hạng?

Xếp hạng lần đầu: Để ra mắt chương trình Khách hàng thân thiết mới, Jzo Boutique xếp hạng thành viên cho tất cả Khách hàng dựa vào chi tiêu tích lũy kể từ 2020 để thành viên nhận được ưu đãi từ 1/7/2020

Sau đó, bất kỳ khi nào Khách hàng mua sắm đạt chi tiêu tích lũy mới (đủ điều kiện tích lũy của Bạc - Vàng - Kim Cương), sẽ ngay lập tức được lên hạng!


zalo chat